Cao Su Đồng Phú-DPR (I): Cổ Phiếu “Undervalue”?

Công Ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE : DPR) Continue reading “Cao Su Đồng Phú-DPR (I): Cổ Phiếu “Undervalue”?”

Cổ phiếu “Undervalue” DAP (II): So Sánh Chỉ Số EPS

Lãi suy giảm cơ bản trên cổ phiếu Continue reading “Cổ phiếu “Undervalue” DAP (II): So Sánh Chỉ Số EPS”