Nhà Đầu Tư Thông Minh:”Kết Quả” Kỳ Vọng

Thị giá là tiền mặt nhà đầu tư “trao đổi” (viết khác – “trao ra”, hay trao tiền ra để đổi lại) cho sở hữu cổ phiếu, và “giá trị” sổ sách kèm “chất lượng” của cổ phiếu đó là một phần trong toàn bộ doanh nghiệp mà người mua “nhận lại”. Thị Giá vs. Giá Trị Nhận định chính xác với một đôi mắt luôn mở to “có thể” giúp nhà đầu tư khi so sánh giữa một bên là “trao ra”, và bên kia là “nhận lại”. Khi so sánh hai cổ phiếu WCS (Bến Xe Miền Tây) … Continue reading Nhà Đầu Tư Thông Minh:”Kết Quả” Kỳ Vọng