DVP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, 2007-2016

DVP thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực cảng biển.

Vào 08/12/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu DVP:

Thị giá cổ phiếu DVP: 66,800  VNĐ

Giá trị sổ sách DVP tại thời điểm 30/12/2016 xấp xỉ:  22,821 VNĐ

DVP vs. VN-Index, 2014-2016

So sánh sự tăng trưởng thị giá DVP với chỉ số giá VN-Index, 2014-2016

Ngoài ra, tác giả so sánh “giá” DVP, tăng lên hay giảm xuống, giữa một bên là khả năng tạo ra lợi nhuận và chia cổ tức còn lại là sự biến động vốn hóa thị trường hằng năm giai đoạn 2014-2017.

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh DVP trong giai đoạn 2007-2016:

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s