BMP, Cổ Phiếu Nhựa Bình Minh, 2007-2016


Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE:BMP)

BMP thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực nhựa công nghiệp

Vào 26/12/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu BMP:

Thị giá cổ phiếu BMP:  80,500 VNĐ

Giá trị sổ sách BMP tại thời điểm 30/12/2016 xấp xỉ: 23,600 VNĐ

BMP vs. VN-Index, 2014-2017

So sánh sự tăng trưởng thị giá BMP với chỉ số giá VN-Index, 2014-2017

Ngoài ra, tác giả so sánh “giá” BMP, tăng lên hay giảm xuống, giữa một bên là khả năng tạo ra lợi nhuận và chia cổ tức còn lại là sự biến động vốn hóa thị trường hằng năm giai đoạn 2014-2017.

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh BMP trong giai đoạn 2007-2016:

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s