HTC, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, 2007-2016

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC)

Vào 28/06/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu HTC:

  • Thị giá cổ phiếu HTC: 30,300  VNĐ
  • Giá trị sổ sách HTC tại thời điểm 30/12/2016 xấp xỉ: 18,000 VNĐ

HTC vs. VN-Index, 2014-2016

So sánh sự tăng trưởng thị giá HTC với chỉ số giá VN-Index, 2014-2016

Ngoài ra, tác giả so sánh “giá” HTC, tăng lên hay giảm xuống, giữa một bên là khả năng tạo ra lợi nhuận và chia cổ tức còn lại là sự biến động vốn hóa thị trường hằng năm giai đoạn 2014-2017.

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh HTC trong giai đoạn 2006-2015:

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s