So Sánh “Giá” Cổ Phiếu Dược – DMC vs. DHT, 2007-2016

Bên dưới là các bài viết phân tích về một bên là khả năng tạo ra lợi nhuận, chia cổ tức và tình hình tài chính của doanh nghiệp và bên còn lại là diễn biến tăng lên hay giảm xuống thị giá cổ phiếu qua suốt thời gian từ 7 đến 10 năm:

 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC)

 

Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ Value-Investing Workshop

https://nhadaututhongminh2017.eventbrite.com


Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s