So Sánh “Giá” Cổ Phiếu Ngành Giáo Dục – DAE vs. DAD, 2007-2016

DAD và DAE thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực giáo dục bao gồm xuất bản sách giáo khoa, và các hoạt động liên quan.

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh DAE và DAD trong giai đoạn 2007-2016:

Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ Value-Investing Workshop

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s