Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC)

DMC thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực dược phẩm, ngành y tế đồng thời hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con.

Vào 24/04/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu DMC:

  • Thị giá cổ phiếu DMC: 90,000  VNĐ
  • Giá trị sổ sách DMC tại thời điểm 30/12/2016 xấp xỉ: 24,000 VNĐ

Ngoài ra, tác giả so sánh “giá” DMC, tăng lên hay giảm xuống, giữa một bên là khả năng tạo ra lợi nhuận và chia cổ tức còn lại là sự biến động vốn hóa thị trường hằng năm giai đoạn 2014-2017.

DMC vs. VN-Index, 2014-2016

So sánh sự tăng trưởng thị giá DMC với chỉ số giá VN-Index, 2014-2016

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh DMC trong giai đoạn 2007-2016:

One thought on “Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s