Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE: DHG)

DHG thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực dược phẩm, ngành y tế đồng thời hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con với các hoạt động kinh doanh khác như: du lịch, in ấn bao bì, và đầu tư tài chính.

Vào 21/03/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu DHG:

  • Thị giá cổ phiếu DHG: 122,00 VNĐ
  • Giá trị sổ sách DHG tại thời điểm 30/12/2016 xấp xỉ: 32,000 VNĐ

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh DHG trong giai đoạn 2006-2015:

Ngoài ra, tác giả so sánh “giá” DHG, tăng lên hay giảm xuống, giữa một bên là khả năng tạo ra lợi nhuận và chia cổ tức còn lại là sự biến động vốn hóa thị trường hằng năm giai đoạn 2014-2017.

Ghi chú:

Thời điểm thị giá cổ phiếu là ngày đầu tiên mở cửa thị trường chứng khoán.

One thought on “Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE: DHG)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s