Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC)

PMC thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực dược phẩm, ngành y tế.

Vào 21/03/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu PMC:

Thị giá cổ phiếu PMC: 74,500 VNĐ

Giá trị sổ sách PMC tại thời điểm 30/12/2016 xấp xỉ: 25,000 VNĐ

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh PMC trong giai đoạn 2009-2015Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ Value-Investing Workshop


So sánh sự tăng trưởng thị giá PMC với chỉ số giá VN-Index, 2014-2016:

One thought on “Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s