So Sánh -Giá- Cổ Phiếu Nhựa BMP vs. NTP, 2006-2015

 

Phần phân tích và bình luận là nội dung tại buổi hội thảo chuyên đề định kỳ “Value Investing Workshop”


So sánh sự tăng trưởng của thị giá với chỉ số VN-Index

Tác giả trình bày về sự kiện thoái vốn “nhóm cổ phiếu SCIC”  tại bài viết “Tăng Trưởng: “Thị Giá vs. Thị Trường”, và đồng thời là phạm vi quan sát.

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s