Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (HNX: SED)

Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ

value-investing-workshop_600-x-120


SED thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực xuất bản và sách giáo khoa ngành giáo dục.

Vào 15/02/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu SED:

Thị giá cổ phiếu SED: 17,600 VNĐ

Giá trị sổ sách SED xấp xỉ: 19,000 VNĐ


Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh SED trong giai đoạn 2009-2015

 

 

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s