Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (HNX: HEV)

HEV thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực xuất bản và sách giáo khoa ngành giáo dục.

Vào 13/02/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu HEV:

Thị giá cổ phiếu HEV: 13,900 VNĐ

Giá trị sổ sách HEV: 15,600 VNĐ

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh HEV trong giai đoạn 2007-2015

Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ:

value-investing-workshop_600-x-120

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s