Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong, Mã Chứng Khoán NTP

ntp_analysis_2006_2015_p-001

Tác giả trình bày về sự kiện thoái vốn “nhóm cổ phiếu SCIC”  tại bài viết “Tăng Trưởng: “Thị Giá vs. Thị Trường”, và đồng thời là phạm vi quan sát.

Thông tin về so sánh “Earning yield vs. Bond yield” tại bài viết “Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?”, bao gồm lãi suất trái phiếu ngân hàng ACB và tập đoàn VinGroup.

Quan Sát

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu NTP có xu hướng giảm từ 5,140 đồng năm 2013 xuống dưới xấp xỉ 4,500 đồng năm 2016. Chỉ số P/E, price to earning, tăng từ 12 lên 14 lần theo bảng A phía trên.

Chỉ số tăng trưởng cả thị trường (compounding) dao động hơn 7%, và tương ứng với mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế Việt Nam trong cùng giai đoạn.

Vào thời điểm bài viết, tháng 9 năm 2016, thị giá cổ phiếu NTP đã tăng trên 80 nghìn đồng, và mức tăng vốn hóa trên 1,500 tỷ đồng trong thời gian từ đầu năm nay. Thị trường chứng khoán “chào mừng” nồng nhiệt, hay những nhà đầu tư vào cổ phiếu NTP nói chung, cho tỷ lệ trả cổ tức cao trên 25% trong năm 2015 phải chăng!?

Trích dẫn bài viết:

Công ty công viên nước Đầm Sen, mã chứng khoán DSN

Câu chuyện ví vón:

Những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được ví như những “chiến mã” trên đấu trường đua ngựa. Sau cơn bão con ngựa có sức khỏe và chất lượng tốt thì tiếp tục “phi” nhanh về đích, còn những chú ốm yếu mang phẩm chất kém thì không thể đứng dậy được. Đường xa mới biết ngựa hay.

Benjamin Graham đã từng viết: “Trong ngắn hạn thị trường chứng khoán là cỗ máy bầu chọn (voting machine), và trong dài hạn chính là cỗ máy cân nặng (weighting machine)”.


Tình huống nếu bạn sở hữu toàn bộ cổ phiếu NTP, nhựa Tiền Phong, và phải chọn thời điểm để thoái vốn nên:

Bạn sẽ chọn phương pháp nào?

  1. Đấu giá trực tiếp
  2. Phương pháp P/E (Price to earning tương ứng 20x; 15x; 10x)
  3. Phương pháp cung cầu (Số lượng bên mua lớn hơn bên bán)
  4. Phương pháp khác

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s