Công ty Cổ phần FPT

Tác giả trình bày về sự kiện thoái vốn “nhóm cổ phiếu SCIC”  tại bài viết “Tăng Trưởng: “Thị Giá vs. Thị Trường”, và đồng thời là phạm vi quan sát.

Thông tin về so sánh “Earning yield vs. Bond yield” tại bài viết “Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?”, bao gồm lãi suất trái phiếu ngân hàng ACB và tập đoàn VinGroup.

 Quan Sát

Tác giả áp dụng khái niệm “thị trường định giá” phía trên theo ngữ cảnh: thị giá cổ phiếu được xác định bởi người mua, và người bán vào một thời điểm nhất định.

Mỗi nhà đầu tư đều có “phương pháp tính thị giá” riêng khi quyết định mua, hoặc bán cổ phiếu theo hướng có lợi nhất cho bản thân.

Bên dưới là các sự kiện liên quan đến “thị giá”:

 • Trước khi lên sàn chứng khoán, cổ phiếu FPT được xác định theo phương pháp DDM (Dividend Discount Model) trong bản cáo bạch với mức giá chào bán 163 nghìn đồng.
 • Trong năm đầu tiên sau khi niêm yết, FPT từng được thị trường định giá xấp xỉ 22 nghìn tỷ đồng, thị giá trung bình 400-500 nghìn đồng trên một cổ phiếu vào thời điểm niêm yết 2006 và giảm xuống quanh vùng 240 nghìn cuối tháng 12 năm 2007.

So sánh VN-Index Compounding, 2014-2016

Chỉ số tăng trưởng cả thị trường (compounding) dao động hơn 7%, và tương ứng với mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế Việt Nam trong cùng giai đoạn.

Những điểm quan sát:

 • So sánh lợi nhuận trước thuế, và doanh thu theo từng bộ phận từ báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất.
 • Tỷ lệ chia cổ tức trên tổng số vốn đầu tư dành cho công ty con theo báo cáo tài chính riêng từ công ty mẹ.
 • Nợ xấu xấp xỉ 350 tỷ đồng theo hạng mục số 10 tại thuyết minh BCTC 2015, và các nhóm tài khoản liên quan tại công ty con như: FPT Online, FPT Telecom…/.
 • Các khoản dự phòng giảm giá (hoặc giá trị hợp lý) cho các chương trình đầu tư ngắn hạn, và dài hạn.

Nhận Định

Tác giả “mạo hiểm” tìm hiểu xem vốn hóa thị trường FPT tăng hơn 2,600 tỷ đồng (2015 vs. 2014), theo số liệu tại bảng A, bao gồm những yếu tố gì?

 • 1,600 tỷ cho Lợi nhuận thuần sau thuế (LNTST),
 • 700 tỷ cổ tức trả bằng cổ phiếu,
 • Phần còn lại 300 tỷ “có thể” được trả thêm (bonus payment) cho kỹ năng quản lý ban lãnh đạo (management skills)!?.

Bài viết liên quan “thị trường định giá”:

“So Sánh Phương Pháp Tính Giá” Cổ Phiếu: WCS, GDT, DAP, và DPR”

Phương Pháp Chiết Khấu Luồng Thu Nhập: Cổ Phiếu Cao Su Đồng Phú DPR


Tình huống nếu bạn sở hữu toàn bộ số cổ phiếu FPT, và phải chọn thời điểm để thoái vốn nên:

Bạn sẽ chọn phương pháp nào?

 1. Đấu giá trực tiếp
 2. Phương pháp P/E (Price to earning tương ứng 20x; 15x; 10x)
 3. Phương pháp cung cầu (Số lượng bên mua lớn hơn bên bán)
 4. Phương pháp khác

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s