Cổ Phiếu Nhựa Bình Minh, Mã Chứng Khoán BMP

Tác giả trình bày về sự kiện thoái vốn “nhóm cổ phiếu SCIC”  tại bài viết “Tăng Trưởng: “Thị Giá vs. Thị Trường”, và đồng thời là phạm vi quan sát.

Thông tin về so sánh “Earning yield vs. Bond yield” tại bài viết “Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?”, bao gồm lãi suất trái phiếu ngân hàng ACB và tập đoàn VinGroup.

Cổ Phiếu Nhựa Bình Minh, Mã Chứng Khoán BMP, 2006-2015

So sánh tăng trưởng “Thị Giá vs. Thị Trường”, 2014-2016

Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ Value-Investing Workshop

Quan Sát

Thị giá BMP tăng hơn 1,83 lần từ 70 nghìn đồng lên 128 nghìn đồng. Chỉ số P/E, Price to earning, tăng từ 8.6 lần lên đến hơn 11 lần.

Chỉ số tăng trưởng cả thị trường (compounding) dao động hơn 7%, và tương ứng với mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế Việt Nam trong cùng giai đoạn.

Vào thời điểm bài viết, đầu tháng 9 năm 2016, thị giá cổ phiếu BMP đã tăng trên 160 nghìn đồng.

Bên dưới là một số điểm quan sát:

  • Chỉ số “Earning yield” có xu hướng thấp đi, và giảm so với hiệu suất sinh lợi trái phiếu (Bond yield)
  • Phần ý kiến “ngoại trừ” của kiểm toán trong các báo cáo tài chính 2015.

Trích dẫn bài viết:

Công ty công viên nước Đầm Sen, mã chứng khoán DSN

Câu chuyện ví vón:

Những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được ví như những “chiến mã” trên đấu trường đua ngựa. Sau cơn bão con ngựa có sức khỏe và chất lượng tốt thì tiếp tục “phi” nhanh về đích, còn những chú ốm yếu mang phẩm chất kém thì không thể đứng dậy được. Đường xa mới biết ngựa hay.

Benjamin Graham đã từng viết: “Trong ngắn hạn thị trường chứng khoán là cỗ máy bầu chọn (voting machine), và trong dài hạn chính là cỗ máy cân nặng (weighting machine)”.


Tình huống nếu bạn sở hữu toàn bộ cổ phiếu BMP, nhựa Bình Minh, và phải chọn thời điểm để thoái vốn nên:

Bạn sẽ chọn phương pháp nào?

  1. Đấu giá trực tiếp
  2. Phương pháp P/E (Price to earning tương ứng 20x; 15x; 10x)
  3. Phương pháp cung cầu (Số lượng bên mua lớn hơn bên bán)
  4. Phương pháp khác

One thought on “Cổ Phiếu Nhựa Bình Minh, Mã Chứng Khoán BMP

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s