Cổ Phiếu Bảo Hiểm Bảo Minh, Mã Chứng Khoán BMI

BMI_Bao hiem Bao Minh_2006_2015_p-001

Tác giả trình bày về sự kiện thoái vốn “nhóm cổ phiếu SCIC”  tại bài viết “Tăng Trưởng: “Thị Giá vs. Thị Trường”, và đồng thời là phạm vi quan sát.

Thông tin về so sánh “Earning yield vs. Bond yield” tại bài viết “Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?”, bao gồm lãi suất trái phiếu ngân hàng ACB và tập đoàn VinGroup.

Quan Sát

Thị giá BMI tăng hơn gấp đôi từ 12 nghìn đồng lên hơn 25 nghìn đồng. Chỉ số P/E, Price to earning, tăng từ 10 lần lên đến 16 lần.

Chỉ số tăng trưởng cả thị trường (compounding) dao động hơn 7%, và tương ứng với mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế Việt Nam trong cùng giai đoạn.

Bên dưới là một số điểm quan sát:

  • Chỉ số Earning yield có xu hướng thấp đi, và giảm rất nhiều so với hiệu suất sinh lợi trái phiếu (Bond yield)
  • Khả năng mang lại lợi nhuận và chi trả cổ tức Bảo Minh (Earning and dividend power).
  • Các ý kiến “ngoại trừ” của kiểm toán trong các báo cáo tài chính.

Trích dẫn bài viết:

Công ty công viên nước Đầm Sen, mã chứng khoán DSN

Câu chuyện ví vón:

Những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được ví như những “chiến mã” trên đấu trường đua ngựa. Sau cơn bão con ngựa có sức khỏe và chất lượng tốt thì tiếp tục “phi” nhanh về đích, còn những chú ốm yếu mang phẩm chất kém thì không thể đứng dậy được. Đường xa mới biết ngựa hay.

Benjamin Graham đã từng viết: “Trong ngắn hạn thị trường chứng khoán là cỗ máy bầu chọn (voting machine), và trong dài hạn chính là cỗ máy cân nặng (weighting machine)”.


 

Tình huống nếu bạn sở hữu toàn bộ cổ phiếu BMI, và phải chọn thời điểm để thoái vốn nên:

Bạn sẽ chọn phương pháp nào?

  1. Đấu giá trực tiếp
  2. Phương pháp P/E (Price to earning tương ứng 20x; 15x; 10x)
  3. Phương pháp cung cầu (Số lượng bên mua lớn hơn bên bán)
  4. Phương pháp khác

 

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin trong bài viết không được xem như là lời khuyên hay gợi ý trong tư vấn đầu tư chứng khoán và cổ phiếu. Nhà đầu tư cần liên hệ với các chuyên viên có chứng chỉ hành nghề: môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính được Ủy Ban Chứng Khoán Việt Nam cấp giấy phép.

Công Bố Rủi Ro

Giá trị đầu tư vào cổ phiếu, và nguồn thu nhập từ đó có thể tăng hoặc giảm, đồng thời thấp hơn mức tiền ban đầu mà nhà đầu tư bắt đầu tham gia vào.

Từ Viết Tắt

Stock yield: Hiệu suất sinh lời trên một cổ phiếu

Earning Yield: Hiệu suất sinh lời trên lãi cơ bản cổ phiếu

Dividend Yield: Hiệu suất sinh lời trên cổ tức

Bond Yield: Hiệu suất sinh lời trái phiếu

EPS: Earning per share

PE: Price to earning

PBV: Price to book value

Last price: thị giá cập nhật lần cuối

Safety: Mức độ an toàn

Stability: Tính ổn định lợi nhuận

LNTST: Lợi nhuận thuần sau thuế

LN: Lợi nhuận

Current ratio: Chỉ số thanh khoản tức thời

Quick ratio: Chỉ số thanh khoản nhanh (sau khi đã trừ hàng tồn kho)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s