Cổ Phiếu Công Viên Nước Đầm Sen. Mã Chứng Khoán DSN


Điểm Nhấn

Công ty công viên nước Đầm Sen, mã chứng khoán DSN, có sự tăng trưởng lãi cơ bản trên một cổ phiếu ổn định và theo xu hướng đi lên. Chỉ số EPS tăng từ 3,525 đồng năm 2007 lên mức hơn 7,000 đồng vào năm 2015. Ngoài ra DSN tăng trưởng lợi nhuận thuần sau thuế (LNTST) từ 19 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng trong cùng thời gian.

DSN có khả năng tăng giá, bán vé và cung cấp dịch vụ vui chơi, theo kịp mức tăng lạm phát kinh tế. Ví dụ, giá vé vào cổng dành cho người lớn 70 nghìn đồng năm 2013, sau đó tăng lên 140 nghìn đồng vào 2015.

Thị giá DSN sau khi niêm yết đạt gần 30 nghìn đồng trong quý 4 năm 2010, có lúc xuống quanh 22 nghìn vào năm 2012, và đạt gần 80 nghìn đồng vào cuối năm 2015.

DSN có khả năng mang lại tỷ lệ lợi nhuận thuần biên sau thuế cao, trung bình hơn 37%, đi kèm với tăng trưởng hiệu suất sinh trung bình trên tổng vốn kinh doanh trong chín (9) năm, 2007-2015.

Công ty duy trì tình hình tài chính vững mạnh, không có các khoảng vay nợ lớn cả ngắn hạn và dài hạn. DSN có nhóm tài khoản ngắn hạn hơn 120 tỷ đồng, và nhàn rổi dùng để cho vay dưới hình thức gởi tiết kiệm tại ngân hàng vào cuối năm 2015.

Bên cạnh đó DSN đã chuyển đổi các khoản đầu tư tài chính dài hạn, vào cổ phiếu, từ hơn 80 tỷ đồng năm 2010 và giảm xuống 2 tỷ đồng năm 2015 là điểm cần quan sát. Những nhà đầu tư có cam kết tài chính lớn và lâu dài “có thể” khảo sát chi tiết hơn các hạng mục trong nhóm tài khoản liên quan đến “đầu tư chứng khoán và dự phòng giảm giá hơn 22 tỷ đồng”.

Bình Luận

Cổ phiếu WCS và DSN có một số điểm chung:

  • Lợi thế cạnh tranh khi sở hữu diện tích lớn, ngay vị trí tốt, và có giá thuê đất ưu đãi.
  • Bến xe Miền Tây có cổ đông lớn là Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn.
  • Công viên nước Đầm Sen trực thuộc Tổng công ty du lịch Sài Gòn và Công ty cổ phần Sài Gòn.
  • Cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu thường xuyên cho cộng đồng, tạo được nguồn doanh thu ổn định.
  • Tăng lợi nhuận thuần sau thuế trong thời gian dài, đồng thời không tăng (WCS) hoặc tăng với mức thấp (DSN) số cổ phiếu phổ thông.

Nhóm cổ phiếu có sức mạnh tăng trưởng và lợi nhuận ổn định thường thị giá có xu hướng đi lên sau các cơn bão tài chính. Ví dụ nhóm cổ phiếu WCS, DSN, GDT đều giảm giá xuống mức thấp vào cuối năm 2012 nhưng thị giá này đều tăng cao vào cuối năm 2015.

Câu chuyện ví vón:

Những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được ví như những “chiến mã” trên đấu trường đua ngựa. Sau cơn bão con ngựa có sức khỏe và chất lượng tốt thì tiếp tục “phi” nhanh về đích, còn những chú ốm yếu mang phẩm chất kém thì không thể đứng dậy được. Đường xa mới biết ngựa hay.

Benjamin Graham đã từng viết: “Trong ngắn hạn thị trường chứng khoán là cỗ máy bầu chọn (voting machine), và trong dài hạn chính là cỗ máy cân nặng (weighting machine)”.

Bạn, nhà đầu tư thông minh, đang áp dụng phương pháp nào trong chọn lựa cổ phiếu?

“Bầu Chọn” vs. “Sức Nặng Giá Trị”

 

Bài viết liên quan:

Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?

Cổ Phiếu GDT: “Sức Nặng Giá Trị” 2008-2015

So Găng “Thị Giá vs. Giá Trị” Cổ Phiếu DPR (II), 2008-2015

Quan Sát và Nhận Định

Những cổ phiếu hấp dẫn so với chính sức nặng giá trị- WCS,DSN,GDT- thích hợp cho nhà đầu tư thận trọng, theo phương pháp “đầu tư giá trị” (ý tác giả là “value-investing style”) có những dấu hiệu nhận biết:

  • Công ty có doanh thu từ 100 tỷ đến 300 tỷ đồng trở lên,
  • Cung cấp các dịch vụ “thông dụng” cho thị trường người dùng,
  • Xây dựng trên mô hình kinh doanh “đơn giản” (ý tác giả: “Business model is simple, but it is not easy to copy”) có thể hiểu được thông qua thói quen tiêu dùng hằng ngày,
  • Không phổ biến trên thị trường chứng khoán (“it is not a popular common-stock issue”)
  • Với đơn vị đầu tư 1,000 đồng thường mang lại cho nhà đầu tư từ 4,000 đồng đến 5,000 đồng trong thời gian dài.

Trong bài viết cổ phiếu cao su Đồng Phú, mã chứng khoán DPR, tác giả đã giới hạn phân tích trong nhóm tài sản có thể tính toán được đồng thời đưa ra các “khuyến cáo” cho những khó khăn trong xác định giá trị tài sản dài hạn khác.

Warren Buffett từng nói: “I don’t try to jump over seven-foot bars; I look around for one-foot bars that I can step over”,  trích L. J. Davis “Buffett Takes Stock”, đăng bởi tạp chí New York Times, ngày 1 tháng 4 năm 1990,trang 16.

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s