Phương Pháp Chiết Khấu Luồng Thu Nhập: Cổ Phiếu Cao Su Đồng Phú DPR

 photo DPR_DCF method_2007_p-001.png

 photo DPR_DCF method_2007_p-002.png

 

 photo DPR_DCF method_2007_p-003.png

Quan Sát và Bình Luận

Các bước thực hiện trong bảng 1 được áp dụng từng bước rõ ràng, dữ liệu đầu vào, công thức và cách tính cho kết quả số liệu cuối cùng đầy đủ.

Tác giả đánh giá cao nội dung được trình bày phía trên, và muốn chia sẽ để bạn đọc tham khảo thêm khi có nhu cầu so sánh từ các nguồn tài liệu khác.

Thói quen công việc của nhà phân tích tài chính đối với cổ phiếu- trái phiếu (Securities Analyst) có những nét tương đồng (a similar pattern of) khi so sánh dữ liệu theo dự phóngsau khi kiểm toán bao gồm các bước:

(a1). Dự toán lợi nhuận sau thuế của 4 năm tương lai.

(a2). Ước tính khoản lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức.

(a3). Dự kiến vốn công ty trong 4 năm tương lai (2007-2010).

(a4). Xác định tỷ suất lợi nhuận bình quân trên tổng vốn kinh doanh công ty (2007-2010).

Ghi chú:

Tác giả không ứng dụng “công thức toán học cao cấp” nên không đưa ra các ý kiến hay bình luận liên quan từ mục a5 tiếp theo sau đó.

Nội dung trình bày bên dưới yêu cầu kiến thức kế toán khi áp dụng các thuật ngữ được dùng trong lĩnh vực tài chính.

Một số nguồn thông tin và tài liệu, Google search, khi tìm kiếm từ khóa “DCF method” kết hợp với Bear Stearns®, MorningStar®, ValueLine®, Standard&Poor® sẽ cung cấp nhiều nội dung “có thể” giúp ích cho học thuật và tham khảo.

Đối Chiếu và Xác Thực

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s