So Sánh “Phương Pháp Tính Giá” Cổ Phiếu: WCS, GDT, DAP, và DPR

Mục đích bài viết không phải để đánh giá, nhận xét, và bình luận về các “phương pháp định giá” theo ý nghĩa đúng hay sai. Tác giả mong muốn đưa ra hướng nhìn trong so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu hơn là gợi ý cách thực hiện định giá doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Bên dưới là phần trích dẫn  phương pháp tính giá, xác định thị giá cổ phiếu, đối với bốn công ty niêm yết: WCS, GDT, DAP,DPR theo nguồn bản cáo bạch vào thời điểm trước khi niêm yết chính thức trên sàn chứng khoán.

tải về phụ lục đính kèm chi tiết theo từng cổ phiếu bên dưới

So sanh phuong phap tinh gia_WCS_DAP_GDT_DPR

Nhìn Về Tương Lai

Thông tin chính xác có thể kiểm chứng bằng dữ liệu là nguồn tin có giá trị cho nhà đầu tư khi quan sát sự thay đổi thị giá và giá trị cổ phiếu.

Tác giả nhận thấy khi nhìn về tương lai theo hai chiều hướng: (1) dự đoán điều gì sẽ xảy ra,- khi nào thị giá lên và xuống- (the way of prediction), (2) dự phòng “bảo vệ tâm lý” (the way of protection) để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra cho tài chính (an toàn vốn đầu tư), và trạng thái tinh thần cho bản thân (ví dụ như không căng thẳng, lo lắng, hay mất ngủ)

Nhà đầu tư thông minh sẽ chọn lựa theo cách riêng có lợi nhất cho mình. Tác giả không “nỗ lực” dự đoán thị giá cổ phiếu trong tương lai, và chọn cho bản thân phương pháp “dự phòng”.

Còn bạn suy nghĩ sao?


Quan Sát

WCS và DAP có phương pháp định giá đơn giản, và dễ hiểu khi sử dụng giá trị sổ sách.

GDT cùng  DPR đưa ra tính toán dựa trên “công thức toán học cao cấp” với nhiều thông tin về dự phóng số liệu trong tương lai.

Tác giả theo phương pháp “dự phòng”, sau đó xác định thông tin có thể kiểm chứng được bằng số liệu như: thống kê hiệu quả EPS, hiệu suất cổ tức, hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh trong quá khứ và tối thiểu năm (5) năm trở lên.

Nhà đầu tư với kinh nghiệm cá nhân, và phương pháp tính giá riêng sẽ có nhận định khác nhau.

Bài viết liên quan “Thị Giá vs. Giá Trị”:

“Nhà Đầu Tư Thông Minh: “Kết Quả” Kỳ Vọng”

So sánh “Thị Giá vs. Giá Trị”: GDT

So sánh “Thị Giá vs. Giá Trị”: DPR

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s