“Giá Trị Chất Lượng và Stock Yield” Cổ Phiếu: “Tay Trong Tay”

Giá trị chất lượng của công ty đại chúng phải luôn đi kèm với chính chỉ số Hiệu suất sinh lời trung bình trên cổ phiếu (Stock Yield) đó.

Một cổ phiếu có chỉ số Stock Yield cao, nhưng nhà đầu tư chưa tin vào ban giám đốc và doanh nghiệp theo đuổi các chính sách kế toán “đáng nghi ngờ” thì hoàn toàn không được chọn lựa.

Các công ty có tai tiếng trong gian lận sổ sách như sự kiện công ty năng lượng Enron và nhà kiểm toán Arthur Andersen vào cuối năm 2001 là một ví dụ điển hình.

Tác giả nhận thấy một chỉ số Hiệu suất sinh lời cổ phiếu (Stock Yield) cao là điều kiện cần để tiếp tục so sánh, và tìm hiểu sâu hơn về chất lượng của doanh nghiệp đó.

Vậy làm sao để biết được doanh nghiệp đó có giá trị chất lượng cao?

Trong các bài viết liên quan bên dưới, tác giả chia làm hai phần: (1) tính toán các số liệu thống kê để so sánh các chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh được kiểm toán trong thời gian dài, (2) tìm hiểu về lợi thế cạnh tranh, thành tích quản lý của ban giám đốc, và nhìn về tương lai dài hạn của doanh nghiệp

Phân tích Cổ Phiếu WCS (I), sau khi có được các chỉ số thích hợp thì tác giả sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến “chất lượng” cổ phiếu đó Cổ Phiếu WCS (II)


Tương tự cho Cổ Phiếu GDT (I) và các tiềm năng phát triển Cổ Phiếu GDT (II)

 

 

Các số liệu thống kê từ báo cáo tài chính được kiểm toán trong mười (10) năm, hoặc tối thiểu là năm (5) năm “có thể” xem là điểm bắt đầu để quan sát.

Tuy nhiên các thông tin về giá trị chất lượng của doanh nghiệp này “thường” không có trong các báo cáo thường niên, hay bản tin công bố truyền thông.

Những nguồn tin như vậy “có thể” thu thập được thông qua trao đổi trực tiếp với đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành, nhân viên công ty, nhà cung cấp, và từ khách hàng của doanh nghiệp đó.

Tác giả cũng không có thông tin chính xác, và đầy đủ về mọi trường hợp khảo sát.

Một nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu với hợp đồng dưới 10 triệu đồng sẽ khác một công ty bảo hiểm đầu tư trên 10 tỷ đồng cho chính cổ phiếu đó. Công ty bảo hiểm này có đủ nguồn lực, ngân sách và hệ thống thu thập dữ liệu tương ứng với chi phí cho các quyết định tài chính lớn.

Tác giả không có thêm ý kiến khác, và những câu hỏi mở trong các bài viết liệt kê ở phía trên mang lại cho nhà đầu tư các gợi ý nhỏ khi “điều tra” chất lượng cổ phiếu đó.


Ghi chú:

Enron là tên công ty năng lượng tại Mỹ, mã chứng khoán ENE, và có thị giá cao xấp xỉ $90 đô la Mỹ vào giữa năm 2000 sau đó rơi xuống mức dưới $1 đô la vào cuối tháng 11 năm 2011.

Arthur Andersen là một công ty kiểm toán lớn tại Mỹ, và bị rút giấy phép hành nghề kiểm toán vào ngày 31 tháng 8 năm 2002 do liên quan trong sự kiện gian lận sổ sách Enron.

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s