Nhà Đầu Tư Thông Minh:”Kết Quả” Kỳ Vọng

Thị giá là tiền mặt nhà đầu tư “trao đổi” (viết khác – “trao ra”, hay trao tiền ra để đổi lại) cho sở hữu cổ phiếu, và “giá trị” sổ sách kèm “chất lượng” của cổ phiếu đó là một phần trong toàn bộ doanh nghiệp mà người mua “nhận lại”.

Thị Giá vs. Giá Trị

Nhận định chính xác với một đôi mắt luôn mở to “có thể” giúp nhà đầu tư khi so sánh giữa một bên là “trao ra”, và bên kia là “nhận lại”.

Khi so sánh hai cổ phiếu WCS (Bến Xe Miền Tây) và cổ phiếu GDT (Gỗ Đức Thành) tác giả rút ra một số điểm sau:

Cả hai doanh nghiệp đều có hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế ổn định trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2008-2015.

WCS tăng kích thước chiếc bánh “lãi cơ bản”, đồng thời không tăng số lượng cổ phiếu phổ thông đã làm cho thị giá cổ phiếu chiều hướng đi lên cao.

GDT giữ vững mức lợi nhuận sau thuế cao (trung bình hơn 30%) trong lĩnh vực gỗ xuất khẩu cho thấy họ bảo vệ phân khúc “thị trường ngạch”, và ưu tiên tăng lợi nhuận (sau thuế) trước so với tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá.

WCS và GDT đều có tài khoản tiết kiệm trong tài sản ngắn hạn lớn, và tổng số nợ dài hạn rất nhỏ. Họ quản lý tình hình tài chính “thận trọng” đi kèm với các báo cáo tài chính minh bạch.

Khả năng tăng giá dịch vụ hay hàng hóa theo kịp với mức tăng lạm phát kinh tế, và vẫn giữ được thị phần.


Bình luận

Nhà đầu tư thông minh luôn muốn trả mức giá hợp lý- (nếu thấp hơn thì tốt hơn)- so với giá trị “hàng hóa” (hay dịch vụ) mà họ nhận lại, và tiếp theo không quên kiểm tra uy tín “chất lượng, thương hiệu” của doanh nghiệp mà họ đang giao dịch.

Thị giá cổ phiếu luôn thay đổi.


Giá trị “Sổ Sách và Chất Lượng” của cổ phiếu đó mang các yếu tố “không phụ thuộc” vào tâm lý cộng đồng, hay ý kiến một cá nhân.


Thị giá – Bạn Trao Ra || Giá Trị – Bạn Nhận Lại.

 

 

Tác giả bổ sung thêm chỉ số Hiệu suất sinh lời trung bình trên một cổ phiếu (Stock Yield) để “Nhà đầu tư thông minh” tham khảo khi so sánh như: giữa “táo với táo”, hoặc giữa “cam với cam”.

Nếu tác giả là bạn, tôi sẽ tạo cho mình thói quen “để mắt” một hướng nhìn về bảng thị giá, và một hướng còn lại vào những “giá trị nền tảng”- các số liệu thống kê được kiểm toán- của cổ phiếu đó trong thời gian dài.

Ghi chú:

Bài viết được giới hạn trong phạm vi phân tích và so sánh đầu tư chứng khoán bao gồm cổ phiếu và trái phiếu. Các danh mục đầu tư không thuộc lĩnh vực so sánh như: đầu tư bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, hay các loại hình đầu tư khác (vàng, dầu hỏa,đồ cổ,…vân…vân./.)

Các ngôn từ, ngữ nghĩa, cách mô tả về khái niệm trong bài viết được trình bày theo hiểu biết, kinh nghiệm, và nhận định riêng của tác giả. Nói khác đi là không áp dụng cho mọi trường hợp, đồng thời nhà đầu tư khác nhau có nhận định riêng cho chính họ.

Tựa đề “Nhà Đầu Tư Thông Minh” cũng chính là tên quyển sách do Benjamin Graham viết với tên tiếng Mỹ “Intelligent Investor” vào năm 1949.

One thought on “Nhà Đầu Tư Thông Minh:”Kết Quả” Kỳ Vọng

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s