Chất Lượng Cổ Phiếu WCS: Quan Sát và Bình Luận

Khảo sát “chất lượng” cổ phiếu WCS


Quan Sát và Bình Luận

Tác giả nhận định tóm tắt về các lợi thế cạnh tranh, và những thử thách dưới góc độ nhà đầu tư trong trường hợp mua toàn bộ cổ phiếu để “sở hữu doanh nghiệp này”.

Các quan sát và bình luận “giới hạn” trong các tiêu đề sau:

Nhìn về tương lai dài hạn (theo chiều hướng “tốt đẹp”)
Thành tích của ban quản lý doanh nghiệp
Sức mạnh tài chính, và cấu trúc vốn
Khả năng chi trả cổ tức liên tục với tỉ lệ hài lòng nhà đầu tư

Lợi thế “cạnh tranh” về quyền sử dụng đất: diện tích lớn và vị trí tốt

WCS có mặt bằng kinh doanh ở vị trí “đắc địa”, nằm ngay cửa ngõ giao thông, nối các chợ đầu mối lớn giữa Sài Gòn và các tỉnh Miền Tây.
WCS quản lý diện tích “bến xe” hơn 30,000 mét vuông, và “thừa hưởng” sự ổn định về nhu cầu thị trường một phần từ “thói quen đi lại” khách hàng trong thời gian dài tạo nên.

Tác giả không bình luận thêm, nhưng các chính sách của chính phủ thay đổi trong tương lai có thể làm giảm (hoặc tăng) “lợi thế” kinh doanh WCS.

Cơ cấu cổ đông sáng lập và sở hữu vốn lớn, chiếm trên 10% vốn chủ sở hữu, mang lại cho WCS mối quan hệ sâu rộng với chính phủ và cơ quan quản lý địa phương. Ngoài ra các bến xe tư nhân (cả chính thức, hoặc không chính thức) hay các hãng kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ cần đến dịch vụ “bến xe” WCS, vì họ “có thể” khó có được mặt bằng, nguồn vốn, và quyền sử dụng đất lớn như vậy.

Nguồn: Báo Cáo Thường Niên 2012, và Báo Cáo Bạch

Nhìn Về Tương Lai Dài Hạn (Theo Chiều Hướng “Tốt Đẹp”)

Tỉ lệ thị giá trên “giá trị trung bình” lãi cơ bản trên một cổ phiếu phổ thông WCS (viết tắt –Price to Average EPS) trong 2011-2015 tương đối thấp so với mức chung thị trường VN-Index. Điều đó cho thấy tỉ lệ trên có khả năng tăng khi doanh nghiệp giữ vững được lợi nhuận thuần sau thuế trên doanh thu cao và không có nhiều biến đổi theo chiều hướng ngược lại lớn.

Nhà đầu tư thận trọng sẽ có dịp so sánh nhóm cổ phiếu có tỉ lệ “Price to Average EPS”– thấp hơn hoặc bằng 10 lần, và tỉ lệ cao hơn 20 lần– đối với các nhóm công ty “phổ biến” trên thị trường chứng khoán như lĩnh vực bất động sản.

Ghi chú:

Thời gian so sánh thích hợp là giai đoạn 2011-2015 (trung bình trong 5 năm) so với 2016-2020, tác giả không dùng thời điểm khủng hoảng kinh tế 2008-2009.

Thành Tích Của Ban Quản Lý Doanh Nghiệp

Nhà quản trị doanh nghiệp giỏi và có uy tín luôn được đánh giá cao trên thị trường chứng khoán.

Tìm hiểu thêm về gói “phúc lợi”, bao gồm tiền thu lao cộng tiền thưởng và quyền lợi khác, dành cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, và Kế Toán Trưởng là một điểm “bắt đầu” để quan sát.

Nguồn: Tổng hợp Báo Cáo Thường Niên

Ghi chú:

WCS có “chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc” mới vào tháng 10 năm 2011. Chi phí cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, và thư ký lấy từ nguồn “Lợi Nhuận Thuần Sau Thuế Chưa Phân Phối”; Các nhóm cổ đông “thiểu số” chịu sự ảnh hưởng, cả “lợi và hại”, tùy theo vị trí của họ.

Sức Mạnh Tài Chính, Và Cấu Trúc Vốn

WCS không có các khoảng vay lớn đáng chú ý, đồng thời duy trì nguồn tài khoản tiền mặt và tiết kiệm ngân hàng hơn 100 tỷ đồng vào cuối năm 2015. WCS có tính hình tài chính tốt,, và tỉ lệ vốn lưu động trên nợ dài hạn rất lớn.

Khả Năng Chi Trả Cổ Tức Liên Tục Với Tỷ Lệ Hài Lòng Nhà Đầu Tư

Xem thuyết minh báo cáo tài chính phần “Bảng Đối Chiếu Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu”, và “Cổ Tức Đã Chia” hằng năm

One thought on “Chất Lượng Cổ Phiếu WCS: Quan Sát và Bình Luận

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s