Cổ Phiếu GDT (II)

“So Găng Thị Giá vs. Giá Trị” Cổ phiếu GDT:


gdt_analysis_2006_2015_p-001Quan Sát và Bình Luận

Tác giả dùng “Giá trị sổ sách” so sánh với thị giá cổ phiếu GDT (Gỗ Đức Thành) trong giai đoạn 2009-2015, và với thị giá quanh 12,000 đồng tạo nên sự hấp dẫn “để mua vào và đầu tư” đối với giá trị của chính cổ phiếu này vào cuối năm 2012.

Trong mỗi quyết định đầu tư theo nguyên tắc “an toàn vốn” thì xây dựng thói quen “để mắt” nhìn một phía về bảng chào giá của thị trường, và phía còn lại về giá trị “nền tảng” của doanh nghiệp có thể sẽ giúp ích cho nhà đầu tư

Các quan sát và bình luận “giới hạn” trong các tiêu đề sau:

  • Nhìn về tương lai dài hạn (theo chiều hướng “tốt đẹp”)
  • Thành tích của ban quản lý doanh nghiệp
  • Sức mạnh tài chính, và cấu trúc vốn
  • Khả năng chi trả cổ tức liên tục với tỷ lệ hài lòng nhà đầu tư

Nhìn Về Tương Lai Dài Hạn (Theo Chiều Hướng “Tốt Đẹp”)

GDT có giá trị trung bình lợi nhuận thuần trên một cổ phiếu trong 5 năm (2011-2015) là 3,897 đồng,  và thị giá vào ngày cuối cùng trong tháng 12 năm 2015 là 37,700 đồng. Tỷ lệ thị giá trên “giá trị trung bình” lợi nhuận cơ bản trên một cổ phiếu phổ thông GDT (viết tắt –Price to Average EPS) xấp xỉ 10 lần.

Nói khác đi hiệu xuất sinh lợi trên giá trị trung bình (Earnings Yield) là tương ứng 10,34 %.

Cổ phiếu có chỉ số “Price to Average EPS” thấp như trên thường có nhiều vị trí (room) cho tăng trưởng theo hướng đi lên. Tác giá không “nỗ lực” dự đoán về giá GDT trong tương lai, nhưng sẽ quan sát chi tiết hiệu suất sinh lợi và giá trị sổ sách.

Vào thời điểm tháng 6 năm 2016, thị giá trung bình GDT xấp xỉ 50,000 đồng tăng gần 30% so với mức tăng chỉ hơn 8% từ thị trường VN-Index (cột mốc so sánh là ngày cuối cùng tháng 12 năm 2015).

Nhà đầu tư sẽ có dịp so sánh nhóm cổ phiếu có tỷ lệ “Price to Average EPS” trong 5 năm– thấp hơn hoặc bằng 10 lần, và tỷ lệ cao hơn 20 lần– đối với các nhóm công ty “phổ biến” trên thị trường chứng khoán như lĩnh vực bất động sản.

Ghi chú:

  • Thời gian so sánh thích hợp là giai đoạn 2011-2015 so với 2016-2020 cho tăng trưởng lợi nhuận trung bình 5 năm tiếp theo, tác giả không dùng thời điểm khủng hoảng kinh tế 2008-2009.  
  • Giá trị trung bình lợi nhuận trên một cổ phiếu (viết tắt – Average EPS) được dùng trong công thức trên dành cho nhà đầu tư thận trọng, và không xem giá trị EPS trong một quý hay một năm (ngắn hạn) làm thước đo tiêu chuẩn đối với dữ liệu phân tích đầu vào.
  • Thị giá thị trường VN-Index vào ngày cuối cùng tháng 12 năm 2015 là 579 điểm và thời điểm bài viết là quanh 629 điểm vào tháng 6 năm 2016
  • Hiệu suất sinh lợi cổ phiếu (Earnings Yield) có thể tìm thấy bằng cách dùng “Average EPS” chia cho thị giá cổ phiếu đó, và trong trường hợp này là 3,879 đồng trên 37,700 đồng.

Thành Tích Của Ban Quản Lý Doanh Nghiệp

Tác giả chỉ giới hạn quan sát “hiệu quả nhà quản trị doanh nghiệp” trong phạm vi các số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2006-2015.

GDT cho thấy họ giữ vững thị phần, tăng tối đa hiệu xuất lợi nhuận trên vốn kinh doanh, và bảo vệ được phân khúc “thị trường ngạch”.

Khi so sánh lợi nhuận và cổ tức bằng tiền “mỗi đồng và mỗi hào” (ý tác giả là “dollar and cent”) trên một cổ phiếu với các các đối thủ – công ty đại chúng-  trong cùng ngành như gỗ Trường Thành (TTF), công ty Savimex (SAV), và gỗ Thuận An (GTA) chỉ ra hiệu quả “quản lý tài chính” (viết tắt: financial performance)  trong 10 năm như thế nào.

Ghi chú:

Bà Lê Hải Liễu chuyển giao vị trí giám đốc điều hành GDT cho người em Lê Hồng Thắng vào cuối 2012 và  đầu năm 2013.

Nguyên tắc so sánh lấy giá trị trung bình trong 10 năm để đảm bảo các giá trị trên báo cáo lãi lỗ trong suốt chu kỳ kinh tế được xem xét toàn diện. Ví dụ là trung bình mười năm (1996-2005) so với (2006-2015) 

Sức Mạnh Tài Chính, Và Cấu Trúc Vốn

GDT  không có các khoảng vay lớn đáng chú ý, đồng thời duy trì nguồn tài khoản tiền mặt và tiết kiệm ngân hàng hơn 124 tỷ đồng vào cuối năm 2015. GDT có tính hình tài chính tốt, và tỷ lệ vốn lưu động trên nợ dài hạn rất lớn.

Khả Năng Chi Trả Cổ Tức Liên Tục Với Tỷ Lệ Hài Lòng Nhà Đầu Tư

GDT trả cổ tức bằng cổ phiếu “có khả năng” làm tăng số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành nhanh hơn mức tăng lợi nhuận thuần, và pha loãng lãi cơ bản.

Tác giả không bình luận thêm, bên cạnh đó cổ đông GDT có thể đặt nhiều câu hỏi cụ thể hơn cho chính sách cổ tức và định hướng công ty để hiểu rõ hơn.

Xem thuyết minh báo cáo tài chính phần “Bảng Đối Chiếu Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu”, và “Cổ Tức Đã Chia” hằng năm

One thought on “Cổ Phiếu GDT (II)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s