Cổ Phiếu GDT (I)

Cổ Phiếu GDT: “Sức Nặng Giá Trị”  2008-2015

Giá thị trường “có thể” thay đổi nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng sự ổn định lợi nhuận mang lại “sức nặng giá trị” của cổ phiếu với thời gian dài hạn.


Điểm Nổi Bật

Tác giả thử đi so sánh hai biểu đồ trong kỳ 2009-2015: (1) Thị giá cao nhất và thấp nhất cổ phiếu GDT mỗi tháng, và (2) Giá trị sổ sách (hữu hình) của chính cổ phiếu này trong cùng giai đoạn.

Thị giá GDT trên một cổ phiếu đột ngột tăng cao xấp xỉ 37 ngàn đồng vào tháng 11 năm 2009 sau sự kiện lần đầu phát hành ra công chúng (IPO), quay đầu xuống thấp quanh 12 ngàn đồng tại thời điểm tháng 11 năm 2012,  và lại lên cao ở mức 39 ngàn đồng trong tháng 11 năm 2015.

Giá trị sổ sách GDT “có lúc” vượt qua thị giá cổ phiếu này vào cuối năm 2012, và theo xu hướng đi lên.

Những nhà đầu tư với phong cách thận trọng, và đánh giá dựa trên nền tảng khái niệm “Margin of Safety” trong đầu tư chứng khoán có thể xem đây là điểm bắt đầu để quan sát kỹ càng hơn.

Khảo Sát và Tiếp Cận

Tác giả trình bày phần tóm tắt ngắn gọn thống kê về số liệu tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh cổ phiếu GDT trong giai đoạn 2008-2015. Sau đó bài viết sẽ đi sâu vào chỉ số phân tích tài chính, tiếp theo tìm hiểu các yếu tố mang tính “không phụ thuộc” vào “tâm lý số đông” trên thị trường như: giá trị sổ sách, và tính ổn định lợi nhuận của doanh nghiệp này.

Công ty gỗ Đức Thành có thị giá xấp xỉ 38,000 đồng một cổ phiếu trên thị trường VN-Index vào thời điểm cuối tháng 12 năm 2015, và tỷ lệ thị giá này trên “giá trị trung bình” lợi nhuận thuần (sau thuế) của một  cổ phiếu GDT (viết tắt – Price to Average EPS) giai đoạn 2008-2015 là dưới 11 lần.

 Lợi Nhuận “Ổn Định và Tăng Trưởng”

Lợi nhuận thuần biên (sau thế) tăng từ hơn 11% năm 2008 đến xấp xỉ 21% năm 2015. Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ số này cao so với các đối thủ cùng ngành được xem là có khả năng cạnh tranh  hơn.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp tăng từ 24% lên gần 38% cùng thời kỳ trên cho thấy GDT có thể tăng giá bán đồng thời giữ được thị phần, và đạt mức chi phí sản xuất thấp hơn nhờ: (a) đầu tư vào hệ thống công nghệ hiện đại, (b) tiết kiệm vật tư, (c) kiểm soát “tốt” giá nguyên vật liệu đầu vào, (d) quản lý hiệu quả nhóm chi “thường xuyên”  như: lương nhân công, điện, nước, giá thuê nhà xưởng, và khấu hao tài sản cố định cho trực tiếp sản xuất

Lợi nhuận cơ bản trên một cổ phiếu tăng gần 175% từ 2,527 đồng năm 2008 đến 4,432 đồng năm 2015

 Biểu Đồ:

Quản Lý Tài Chính “Thận Trọng”

GDT có chỉ số thanh khoản nhanh và tức thời luôn ở mức “an toàn”, với tối thiếu một đồng trong tài sản ngắn hạn tương ứng với một đồng trong nợ phải trả ngắn hạn. Tỷ lệ vốn lưu động trên nợ dài hạn rất lớn.

Tỷ lệ vốn lưu động trên lợi nhuận thuần (sau thuế) cho thấy: GDT chỉ cần trung bình từ một đồng rưỡi (1,500 đồng) đến hai đồng rưỡi (2,500 đồng) vốn kinh doanh mang lại một đồng lợi nhuận.

GDT đã giảm đáng kể “dự phòng giảm giá hàng tồn kho” từ 5.5 tỷ đồng năm 2010 xuống dưới mức gần 64 triệu đồng (tương ứng với mức giảm từ hơn 13% xuống 0,11% lượng hàng tồn kho 2015). Những mặt hàng gỗ Đức Thành sản xuất được bán ra nhanh, giảm đáng kể “sức ép” lên nhu cầu đi vay để đáp ứng nguồn vốn lưu động trong kinh doanh.

GDT có các khoảng phải thu khách hàng thấp theo chiều hướng giảm xuống, đồng thời giảm rủi ro trong “nợ khó đòi” hay “thanh toán chậm” đối với công nợ phải thu


Bổ sung

 Thị trường “GIẢM” điểm – Bạn Nghĩ:   (viết khác – Bear Says:)

GDT xuất khẩu hàng hóa xấp xỉ 80% doanh thu theo mô hình gia công, và chỉ bằng khoảng một phần mười (1/10) doanh thu của đối thủ lớn nên khó có khả năng mỡ rộng thị phần nhanh hơn.

GDT đang có khoản tiết kiệm lớn trong ngân hàng, và quá thận trọng trong phát triển thị trường để tăng gấp đôi doanh thu

Thị trường “TĂNG” điểm – Bạn Nghĩ:   (viết khác – Bull Says:)

GDT tập trung phát triển các thị trường “ngạch” (niche market), tránh được cạnh tranh về giá với các đối thủ lớn nên lợi nhuận ổn định và đi lên

GDT phát triển theo xu hướng chậm mà chắc chắn, và  ưu tiên lợi nhuận trước mỡ rộng hoạt động kinh doanh

Bạn Nghĩ Như Thế Nào?


Ghi chú: Các ý kiến, cảm nghĩ trong phần bổ sung không thể hiện quan điểm và nhận xét của tác giả. Thông tin được tổng hợp từ người đọc, nguồn internet, và không có khả năng để kiểm chứng tính chính xác.

One thought on “Cổ Phiếu GDT (I)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s